Värva värvare med Amnesty

Går det att väcka engagemang genom att få människor att läsa mellan raderna? När Amnesty var i behov av att rekrytera nya värvare ville vi hitta ett annat sätt än att visa upp människor i utsatta situationer.

Read More
Robin Danehav
Gilla Jobbet!

Alla trivs inte på jobbet, så ska det inte vara tycker vi. Som en del i att påverka och förändra gjorde vi den här filmen för Gilla jobbet för ett år sedan.

Read More
filmRobin Danehav
Employer branding med Assemblin

Genom att göra nischade filmer hjälpte vi Assemblin nå brett. Det är nämligen många som försöker nå fram till kompetenta människor i installationsbranschen. Vår lösning var att inte prata med någon annan än de bästa, på deras språk.

Read More
filmRobin Danehav