Värva värvare med Amnesty

Går det att väcka engagemang genom att få människor att läsa mellan raderna?

När Amnesty var i behov av att rekrytera nya värvare ville vi hitta ett annat sätt än att visa upp människor i utsatta situationer.

*Kuriosa* Att framkalla en tår på beställning och samtidigt vara blickstilla är inte det lättaste men fyra personer senare var vi i hamn.

Du kan göra skillnad. Läs mer på www.amnesty.se/jobb
Robin Danehav